Deprecated: Redux::setHelpTab ilevi, Redux 4.3 sürümünden bu yana kullanımdan kaldırılmıştır. Bunun yerine Redux::set_help_tab( $opt_name, $tab ) kullanın. in /var/www/vhosts/kostebek-kolektif.org/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5453

Deprecated: Redux::setHelpSidebar ilevi, Redux 4.3 sürümünden bu yana kullanımdan kaldırılmıştır. Bunun yerine Redux::set_help_sidebar( $opt_name, $content ) kullanın. in /var/www/vhosts/kostebek-kolektif.org/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5453
1 Mayıs'tan sonra (Georgi Dimitrov, 1906) - Köstebek Kolektif

1 Mayıs’tan sonra (Georgi Dimitrov, 1906)

In Açık Seçki, Çeviri, Emek, Proleterya

Bu yıl İşçi Bayramı tüm büyük kentlerimizde eşine az rastlanır bir etkileyicilikle kutlandı. Atölyelerin ve fabrikaların kitlesel olarak boşaltılması, günlük basının ve çeşitli prodüksiyonların görünmemesi, düne kadar örgütlü yoldaşlarının mücadelelerine kayıtsız kalan önemli sayıda işçinin 1 Mayıs gösterilerine katılması – tüm bunlar bu yılki 1 Mayıs’a benzeri görülmemiş bir gösteri ve ajitasyon karakteri kazandırdı.

Bu tarihsel ve siyasi açıdan büyük günde, sadece tüm dünya proletaryasıyla birlikte sınıf dayanışmamızı ve proleter taleplerimizi ortaya koymakla, sadece mevcut kapitalist rejime karşı gösteri yapmakla değil, aynı zamanda saflarımızı saymak, güçlerimizi ölçmek ve kat edilen yolu gözden geçirmekle, Bulgaristan’daki sosyalist işçi hareketinin tüm iniş çıkışlara rağmen doğru bir şekilde geliştiğine ve ilerlediğine dair inancımızı güçlendirmekle de şanslıydık.

Geçtiğimiz yıl boyunca işçiler arasında sürdürülen ısrarlı ve enerjik propaganda sayesinde, Sofya, Filibe, Rusçuk, Sliven, Pleven ve diğer büyük proleter merkezlerdeki Parti ve sendika örgütlerimiz, eğitim ve örgütlenme çalışmalarının yanı sıra çalışma koşullarını iyileştirme ve işçi hareketinin yolunu yabancı etkilerden ve burjuvazinin sistematik olarak kurmaya çalıştığı engellerden temizleme çabalarında önemli başarılarla övünebilirler. İşçilerin sosyalist örgütlerinin etkisi altında, başlangıçta sadece sınırsız sömürüye karşı işçiler arasında kaynayan memnuniyetsizliğin kendiliğinden bir tezahürü olan sık grevler, son zamanlarda daha iyi çalışma koşulları için örgütlü bir mücadele ve sınıf eğitimleri için iyi bir okul karakteri kazanmaktadır. Pratik sonuçları çok sınırlı olsa da, işçilerin örgütlenmesi ve eğitilmesi açısından son derece yararlı olmuştur. Partimizin bayrağı altında siyasi mücadelelerde aktif rol alan işçilerin sayısı giderek artmaktadır. Aralık ayında el sanatları yasasına karşı yapılan gösteri ve 19 Şubat’ta Kadın ve Çocuk İşçiliği Yasası’nın uygulanması, genişletilmesi ve eklenmesi için yapılan kitlesel protesto mitingleri, işçilerin artan siyasi bilincine tanıklık etmektedir. Bu, 1 Mayıs’ın hemen ertesinde Sofya matbaacılarının, tipik temsilcisi Shangov’un Vecherna Poshta’sı (Akşam Postası) şahsında sarı basına karşı mücadelesinde de görülebilir.

Ancak bu başarılara işaret ederken, örgütlerimiz tarafından epeyce şey yapılmış ve başarılmış olmasına rağmen, bunların hala yeterli olmaktan uzak olduğunu unutmamak gerekir. Önümüzdeki işçi mücadelelerinin muzaffer bir şekilde örgütlenmesi için gerekli olan yoğunluk, bilinç ve disiplin derecesine ulaşmaları için çok daha fazlası gerekmektedir.

Bulgaristan’da sendika üyelerinin oranı çok düşüktür. Kadın ve erkek yüzlerce işçi hala sosyalist propagandanın ulaşamayacağı bir yerde ve henüz örgütlenme ve örgütsel mücadele fikrinden ilham almış değiller. Fabrikalardaki sendika üyelerinin sayısı önemsizdir. Tüm sendikalarımızda sadece birkaç kadın işçi var. Dahası, özellikle Sofya ve Varna’da, Sosyal Demokrat İşçi Partisi tarafından değil de bazı küçük burjuva fraksiyonları tarafından yönetilen özel bir birlik oluşturan sendikalar vardır. Sendikalarımızın birçoğu örgütsel ve mali açıdan zayıftır, bu nedenle sendikal işlevlerini düzensiz ve yetersiz bir şekilde yerine getirmektedirler. Diğerleri ise konsolidasyon sürecindedir ve henüz ayakları yere sağlam basmamaktadır. Proleter unsur bazı Parti örgütlerinde yeterince temsil edilmemektedir. İleri işçi ajitatörleri ve propagandacıları konusunda büyük bir eksiklik vardır. Bazı kentlerde işçiler arasında sosyalist eğitim sistemsiz, hatta ihmalkar bir şekilde yürütülmektedir. Basınımız çok sınırlı bir tiraja sahiptir, bu nedenle işçi kitleleri üzerindeki etkisi sınırlıdır. Sendikalarının yayın organı Rabotnicheski Vestnik’i (İşçi Gazetesi) almayan örgütlü işçiler bile var (bazı sendikalarda sayıları az değil), birçok sendikalı işçi Novo Vremé’ye abone değil.

Dahası, Bulgar işçiler korkunç koşullar altında yaşamakta ve çalışmaktadır. Uzun iş günü, düşük ücretler, atölye ve fabrikalardaki sağlıksız koşullar, gece ve tatil günlerinde çalışma, kadın ve çocuk emeğinin yaygın kullanımı, sık sık yaşanan işsizlik, sömürü üzerinde herhangi bir ciddi yasal frenin olmaması – tüm bunlar geniş işçi kitlelerinin insanca yaşamasını imkansız hale getirmekte, onları yozlaşmaya itmekte, ilerlemelerini, örgütlenmelerini ve sınıf bilinçlerini kontrol etmektedir. Çok çalışmaktan ve yetersiz beslenmekten bitkin ve zayıf düşmüş bir işçinin işçi örgütü için iyi bir unsur olamayacağı bilinen bir gerçektir. Yorucu çalışmasının ardından dinlenme fırsatı bulamaz, toplantılara ve derslere düzenli olarak katılamaz, okuyamaz, yoldaşlarla özgürce buluşamaz, örgütüne daha fazla dikkat ayıramaz ve işçilerin örgütlenmesi ve eğitimi için çalışmalarında aktif rol alamaz. Birçok sendika ve eğitim derneği, üyelerinin çoğunluğu günde 12 ila 15 ve hatta 17 saat çalıştığı ve tatillerde düzenli olarak dinlenemediği için toplantılarını ve derslerini çok nadiren yapmak zorunda kalmaktadır. Sendikalarımızın mali zayıflığı ve yavaş güçlenmeleri, her şeyden önce, sendikal çalışmaları, propagandayı ve karşılıklı yardımı karşılamak için oldukça yetersiz olan üyelik aidatlarında önemli bir artışa izin vermeyen düşük ücretlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, daha iyi çalışma koşulları elde etmek ve gerçek bir işçi yasası çıkarmak için işçi örgütlerinin düzgün bir şekilde gelişmesi hayati bir gerekliliktir.

Öte yandan, işçi sınıfımızın huzursuzluğu, bağımsız ve uzlaşmaz bir sosyal ve siyasi güç olarak örgütlenmesi ve yerleşmesi, burjuvazinin dikkatini çekmiş ve güçlerini seferber ederek sosyalist harekete karşı saldırıya geçmesine neden olmuştur. Zanaat yasasının uygulanması, Birey Yasası taslağının hazırlanması, mevcut hükümetin ‘sosyal politikası’, genel olarak, işçi hareketini nihai ve doğal hedefinden -günümüz kapitalist sömürüsünün ortadan kaldırılması- saptırmayı ve onu burjuva sisteminin sınırlarını aşmayan görevlere hapsetmeyi amaçlamaktadır. Tek tek kapitalistlerin Batı’dan en mükemmel üretim araçlarını, teknolojinin en son ürünlerini ithal etmeleri gibi, burjuvazi de sosyal demokrasiyle mücadele etmek için en modern yöntemlere başvurmaktadır. Tüm burjuva organları ve birimleri bu ‘tehlikeli düşmanı’ ortadan kaldırmakla ciddi bir şekilde ilgilenmektedir. Burjuva basını, özellikle de sarı basın, işçileri cehalet içinde tutmak ve onları mevcut durumla uzlaştırmak için işçiler arasında aldatma yaymaktadır. Kutsal Sinod, sosyalizme karşı ‘bilimsel’ broşürler çevirip yayınlamakta ve bunlar binlerce kopya halinde serbestçe dağıtılmaktadır. Genel eğitim konularının yanı sıra Marksizmin ‘çürüklüğü’ ve ‘Ütopik karakteri’ üzerine derslerin de verildiği ‘halk konferansları’ düzenlenmektedir. Ve hükümet organı Nov Vek (Yeni Çağ), partisini işçilerin savunucusu ve hayırseveri olarak tavsiye etmek ve onları sosyalist örgütlerden ayrılmaya ve bayrağı altında toplanmaya çağırmak için her fırsatı kullanıyor. Hükümet ajanları Zubatou’nun yöntemlerini Bulgaristan’da uygulamak için acele ettiler. Demiryolu işçilerini bağımsız örgütlenmelerinden uzaklaştırmak amacıyla bir demiryolcular sendikası kurdular. Ve Radikal Demokratlar Partisi, işçi kitlelerini burjuva çizgisinde ve sosyal demokrasiye karşı örgütlemek için demagojisiyle onlara nüfuz etmeye hazırlanıyor. Dahası, Sanayi Birliği kendisini tek tek sanayiciler lehine müdahalelerle sınırlamıyor, daha da ileri gidiyor: kapitalist sınıfı sosyalist hareketin saldırısından korumak istiyor. Kadın ve Çocuk İşçiliği Yasası’nın uygulanmasına şiddetle karşı çıkmakta ve grevlerin yasal olarak yasaklanmasını ısrarla talep etmektedir. “El Sanatları Birliği” de ellerini kavuşturmuş bir şekilde durmuyor. O da oklarını işçilere yöneltmekte, mümkün olan her yolla onları ‘zanaat örgütlerinin etkisi altına almaya ve sosyalist sendikalarda örgütlenmelerini engellemeye çalışmaktadır.

Bununla birlikte, hem çalışma koşullarını iyileştirmek hem de işçi hareketinin önünü açmak ve burjuvazinin gerici darbelerini savuşturmak için geniş kapsamlı ve yoğun sendikal ve siyasi mücadelelerin arifesinde olduğumuz açıktır; bu mücadeleler, işçi sınıfımızın şu anda sahip olduğundan çok daha güçlü örgütler gerektirmektedir.

Bugün, uluslararası sosyalist bayramın kutlanmasının ardından, bugüne kadar elde edilen başarılardan cesaret alan Parti ve sendikal örgütler, işçilerin örgütlenmesi ve sosyalist eğitimi için çalışmalarını iki kat enerjiyle sürdürmeli, ne kadar zor olursa olsun, kadın ve erkek fabrika işçilerini çekmek için ellerinden geleni yapmalıdır. Örgütler, çok yönlü sosyalist faaliyet için ellerindeki tüm güçleri etkili ve amaca uygun bir şekilde kullanmak için ellerinden geleni yapmalıdır.

Propaganda açısından 1 Mayıs büyük önem taşımaktadır. Kutlama hazırlıkları, 1 Mayıs öncesi toplantılar, konferanslar, çağrılar ve özellikle de 1 Mayıs gösterisi işçileri, kitleleri harekete geçirmiş ve örgütlü işçilerin hareketine, mücadelelerine ve taleplerine belirli bir ilgi uyandırmıştır. İşçi örgütlerine yeni işçiler çekmek için nadir bir fırsat sunulmuştur. Propagandalarını sadece hızlandırmakla kalmamalı, aynı zamanda daha etkin bir şekilde organize etmeli ve tamamen sosyalist içeriğine dikkat etmelidirler. Parti örgütleri, sendikalar ve eğitim dernekleri düzenli toplantılar ve konferanslar düzenlemeli, işçi ajitatörleri işçiler arasında gayretle dolaşmalı ve işçi örgütlerini güçlendirmek için aralarındaki 1 Mayıs sonrası huzursuzluktan yararlanmalıdır. Sendikaların ideolojik ve örgütsel olarak sağlamlaştırılması, saflarına yeni militanların katılması, emek ve sermaye arasındaki tüm çatışmaların verimli bir şekilde çözüme kavuşturulması için tutarlı ve günlük çalışmalar en enerjik şekilde sürdürülmelidir. İçinde bulunduğumuz moment, tüm görevlilerin, tüm Parti ve sendika üyelerinin tüm çabalarını ve kapasitelerini proleter davaya adamalarını gerektirmektedir. Ve böylece, cehalete ve burjuva etkisine karşı, işçileri sosyal demokrasi bayrağı altında toplamak için, tek tek kapitalistlere ve devlete karşı, daha iyi çalışma koşulları ve işçi yasaları için, burjuvazinin tüm organlarına karşı mücadelelerde, İşçi hareketinin önünü açmak için – sosyalist işçi örgütleri işçi sınıfının her zamankinden daha büyük bir bölümünü kendine çekecek, her zamankinden daha güçlü bir faktör haline gelecek, zaferden zafere koşacak ve büyük proleter hedefe – insanlığın mevcut ekonomik, siyasi ve manevi baskıdan kurtuluşuna – her zamankinden daha fazla yaklaşacaktır.

Kaynak: İlk Yayınlanma 1906 Novo Vremé No. 5; Georgi Dimitrov, Selected Works Sofia Press, Sofia, Cilt 1, 1972, s. 1-7; Marksistler İnternet Arşivi (marxists.org) 2001, After May Day

You may also read!

Lenin’de proletarya hegemonyası: İşçi sınıfının öncülüğü – Candaş Ayan

Shandro’nun ortaya koyduğu eser, Lenin’i Marksist sınıf mücadelesi ve proletarya hegemonyası çerçevesinde bağlamsallaştırarak bize, on dokuzuncu yüzyılın sonlarından başlayarak Lenin’in yaşamının sonuna kadar uzanan bir süreçte devam eden ontolojik ve epistemolojik temaların gelişimini görme imkânı veren, oldukça kıymetli bir çalışmadır. Yine de bazılarının, Lih’in kitabını ‘Lenin hakkında sarf edilebilecek son sözler’ olarak nitelemelerini[33] boşa çıkarttığı gibi Shandro’nun kitabının da Lenin hakkında sarf edilebilecek son sözler olmayacağı aşikâr. İşçi sınıfı mücadelesinin değişen koşullar karşısındaki dinamizmine ve diyalektiğe dair yaptığı katkılarla Marksist sınıf teorisinin sınırlarını genişleten bir fikir ve eylem insanına dair söylenebilecek sözlerin tüketilmesi zor.

Read More...

Marx’ın Yeni Ortaya Çıkarılan Mektubu Enternasyonalizmin ve Partinin Gerekliliğini Yeniden Onaylıyor

İlk kez Jean-Numa Ducange tarafından yayınlanan bu mektubu Komünist İşçi Örgütü (Communist Workers’ Organisation) ilişkilendirdiği bağlamı değerli bulduğumuz bağlam

Read More...

SICAK VE SOĞUK SAVAŞ: 4. YAPAY ZEKA’NIN ‘CESUR YENİ DÜNYASI’

Tayvan’ın çip endüstrisinin hem Çin hem de ABD için önümüzdeki birkaç yıl içinde ada için savaş riskini göze alamayacak

Read More...

Mobile Sliding Menu